อัตราค่าเรียน Price

 

อัตราค่าเรียนตามตารางนี้  มีหน่วยเป็น  ราคา( บาท ) ต่อ ชั่วโมง ……… ขั้นต่ำต้องเรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป  ต่อครั้ง

เพราะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม  สำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหา และทำแบบฝึกหัด … เป็นผลดีต่อผู้เรียนที่สุดค่ะ

 

ตารางค่าเรียนTutorsPlusAcademy911

 

ตารางค่าเรียนTutorsPlusAcademy2

นอกจากนี้ ทางสถาบันยังจัดทำ คอร์สหลักสูตรติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องๆได้ใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยค่ะ

คอร์สเรียน