เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว

สถาบัน Tutorsplus Academy  เปิดหลักสูตรสอนพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน สำหรับการทำงาน  เชิงธุรกิจ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสมัครงาน ซึ่งในหลักสูตร ผู้เรียน จะได้เรียนรู้คำศัพท์ (Vocabulary) และ ไวยากรณ์ (Grammar) ที่จำเป็นในการทำงาน ผ่านหัวข้อต่างๆ กิจกรรม ต่างๆ ที่น่าสนใจจากสถานการณ์จริง รวมทั้งมีการพัฒนาและเทคนิคต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ทักษะการนำเสนอผลงาน และการเทคนิคการต่อรอง ซึ่งผลจากการเรียนรู้ ผู้เรียนจะสามารถนำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า  เพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ ในที่ทำงานได้อย่างมั่นใจ ถูกหลักไวยากรณ์

 

Comments

comments

Designed & Developed by siamwebthai.com