รับตรง มธ. 61 รอบที่ 1 Portfolio รวม 1,825 คน

รับตรง มธ. 61 รอบที่ 1 Portfolio รวม 1,825 คน

รับตรง มธ. 61 รอบที่ 1 Portfolio รวม 1,825 คน

รับตรง มธ. 61 Tutor Plus Academy สอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษคณิตศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1 จำนวน 1,825 คน

เปิดรับสมัคร 2-20 ตุลาคม 2560

ระเบียบการ

เอกสารแนบ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสาแนบ สายวิทย์และสุขศาสตร์

เว็บไซคต์หลัก

Comments

comments

Designed & Developed by siamwebthai.com